หน้าแรก

บริษัท อีเอ็กซ์จี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการนำเข้ามะเขือเทศเข้มข้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารจากต่างประเทศ เพื่อป้อนวัตถุดิบอาหารต่างๆเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารไปยังยัง Hypermarket และ ร้านสะดวกซื้อต่างๆในประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังส่งออกสินค้าทางด้านอาหารจากประเทศไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในภาคพื้นเอเซียและยุโรป.

โฆษณา