หน้าแรก (Welcome)

บริษัท อีเอ็กซ์จี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการนำเข้ามะเขือเทศเข้มข้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารจากต่างประเทศ เพื่อป้อนวัตถุดิบอาหารต่างๆเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารไปยังยัง Hypermarket และ ร้านสะดวกซื้อต่างๆในประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังส่งออกสินค้าทางด้านอาหารจากประเทศไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในภาคพื้นเอเซียและยุโรป.

EXG (Thailand) Co.,Ltd was established since 2013. We are one of leading tomato paste, edible oil importers. We supply raw materialst to Thai industries including Hypermarkets and convenience stores in Thailand. Besides, we also export food products from Thailand to overseas markets eg Asia and Euroupe.