ข่าวสาร

WofA17header
บริษัท อีเอ็กซ์จี (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 31 พค. – 4 มิย. 2560 นี้ ที่ Impact Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand, www.thailandfoodfair.com

โฆษณา