ร่วมงานกับเรา

native-ad-job-recruitment-dont-forget-companies-are-brands-too.jpg
Enter a caption

EXG (Thailand) Co., Ltd.

Marketing Admin Executive / พนักงานผู้ช่วยการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารต่างๆ เช่น จัดทำสัญญาซื้อขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูลทุกประเภทของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้ผลิต ลูกค้า บริษัท Shipping บริษัทขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าตามที่กำหนดและตรงเวลา
 • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาใดก็ได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ปรแกรม MS Office, Email, Internet ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการพูดติดต่อประสานงานและสามารถทำงาน Multi Tasks ได้ดี

สวัสดิการและผลตอบแทน:

 • มีการปรับเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ทำงาน: ถ.อรุณอัมรินทร์ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขต บางพลัด กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อผ่าน E-mail มาได้ที่ admin@excellencygroup.com

โฆษณา