เกี่ยวกับเรา

Who we are :
บริษัท อีเอ็กซ์จี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการนำเข้ามะเขือเทศเข้มข้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารจากต่างประเทศ เพื่อป้อนวัตถุดิบอาหารต่างๆเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารไปยังยัง Hypermarket และ ร้านสะดวกซื้อต่างๆในประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังส่งออกสินค้าทางด้านอาหารจากประเทศไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในภาคพื้นเอเซียและยุโรป.

What we do:
บริษัทเน้นในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยบริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และสร้างความมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ เราเป็นพันธมิตรการค้าที่ดีผ่านทีมงานมืออาชีพ.

Why we do it:
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรควบคู่ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เราจึงไม่หยุดในการค้นหาวัตุดิบ สินค้า และการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย.

โฆษณา